E-book

The Language of MA the primal Mother - E-book

Artikel 17 van 22
€ 24,95 (inclusief btw)

December 2015 - The Language of MA the Primal Mother als E-book verkrijgbaar!

(2013) Een soort bijbel van Venuskunst over de periode 40.000-het jaar 0. Over vrouwelijke symbolen zowel chronologisch en geografisch (deel 1) als thematisch (deel 2) geordend in één band. Dit Engelstalig boek is een internationale, volledig met de nieuwste vondsten ge-update en daardoor uitgebreidere versie van het eerdere Nederlandstalige boek Venus is geen Vamp (2009). Ook Van Venus tot Madonna (2015) is in dit boek geïntegreerd en daardoor is dit Engelstalige boek thevens als basisboek te gebruiken.

The Language of MA the primal Mother  -  The evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art

Find here the trailer of the book (Concept trailer & Artwork: Koen Fossey Soundtrack: Gylania - Inspiration music Voices: Liesbeth Verbeek)

Please find a summary of the book here (PDF)

Blader hier door het boek (PDF)

Hier treft u de folder van het MA-boek in het Nederlands aan ...(PDF)

De Bijbel van Venuskunst; het boek voor vrouwelijke symbolen.

1300... Venussen kleurrijk in beeld in een groot full colour boek van 592 pagina’s.

1300... vrouwelijke topstukken uit vele culturen en musea gepresenteerd in één boek.

1300... Venus-beauties, ieder voorzien van een nummer en een korte beschrijving; de overeenkomende symboolkenmerken zijn naar elkaar doorgenummerd.

Vrouwelijke kunst is aantoonbaar in de meederheid in prehistorische culturen. Dit boek brengt vanuit een nieuwe kunsthistorische benadering de bijdrage van de vrouw aan de evolutie definitief in kaart en maakt een einde aan een mannelijke wereldgeschiedenis zonder vrouwen.

 1. Het boek is een pioniersstudie naar de symbooltaal van de vele ‘Venussen’. Ze maken deel uit van een oude én moderne kunst die traditioneel ‘Venuskunst’ genoemd wordt.
 2. Venuskunst weerspiegelt het bewustzijn van egalitaire samenlevingen in balans waarbij vrouwen en vrouwelijke waarden een centrale rol speelden en spelen; samenlevingen waarin MA of de MATER of de MOEDER en de oermoeders van de clan centraal staan.
 3. Tot aan de dag van vandaag is Venuskunst miskend, verwaarloosd en niet integraal onderzocht. De kunst is in erotisch licht geplaatst en gesexualiseerd. Het doel van dit boek is de Venuskunst te rehabiliteren. Venus is geen pin-up of sex-idool. Ze is de manifestatie van de goddelijke moeder MA.
 4. Deze vernieuwende visie op Venuskunst kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder ontmantelen van een wereldgeschiedenis zonder vrouwen. Vrouwelijke kunst is aantoonbaar in de meederheid in prehistorische culturen en bepaalde hedendaagse inheemse culturen. De tijd is rijp voor een nieuwe kunsthistorische benadering waarin de bijdrage van de vrouw aan de evolutie definitief wordt vastgesteld.

‘The language of MA’ is vernieuwend

 1. Het onthult het symbolische en spirituele karakter van Venuskunst met als grondthema’s: leven, dood en wedergeboorte.
 2. Het toont aan hoe IJstijd-Venuskunst zich over een ‘as van vrouwelijke iconografie’ van West-Frankrijk tot aan Oost-Siberië verspreidt in de periode 40.000-10.000 BC. En stelt duidelijke symboolovereenkomsten vast tussen IJstijd-Venuskunst en Venuskunst van daarna, de periode 10.000 v. Chr-0.
 3. Het reconstrueert een mondiaal vrouwelijk symboolsysteem dat een treffende consistentie en continuïteit vertoont. Dit beschikt over een interculturele en transculturele cohesie waarin symbolische kenmerken zich blijven herhalen over duizenden jaren en grote gebieden.
 4. Het rangschikt Venuskunst in twee hoofdgroepen (naturalistisch en abstract). Naturalistische en volle Venusvrouwen uit vroege landbouwculturen zitten stevig op Moeder Aarde. Recent archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat deze kleine moedertjes de miniaturen zijn van een groter cultusbeeld van de clanmoeder, een voormoeder die later vergoddelijkt wordt.
 5. In de schematische en versimpelde vormen van zittende en staande dames van de tweede hoofdgroep, de abstracte groep, herkent het boek de vrouwelijke vorm. Tot nu toe is deze omvangrijke groep omschreven als geslachtsloos. Het boek stelt vast dat deze groep nu definitief als vrouwelijk aangemerkt kan worden mits de mannelijkheid niet expliciet wordt uitgedrukt in baard en/of fallus. Een bijzondere subgroep vormen de androgynen waarin vrouwelijke en mannelijke symboolkenmerken samenvloeien.
 6. Het boek geeft richtlijnen op basis waarvan het mogelijk is een oermoeder uit de Oude en Nieuwe Steentijd te onderscheiden van een godin, priesteres of vereerster uit de Brons- en IJzertijd en de klassieke periode.
 7. Het plaatst de ontwikkelingen in het Nabije-Oosten voor de periode van 10.000 v. Chr.- 0 in een historisch raamwerk; nu blijkt dat het vrouwbeeld zich aanvankelijk positief ontwikkelt maar later degenereert. In vroege landbouwculturen neemt de volle zittende clanmoeder een gerespecteerde positie in de samenleving in. Maar tijdens de Brons- en IJzertijd slankt zij aanzienlijk af. Zij verliest haar naaktheid doordat zij in vele lagen kleding wordt ingepakt. De positie van de vrouw wordt slechter tegen de achtergrond van een complexer wordende maatschappij die niet meer democratisch maar hiërarchisch is en zich van vreedzaam ontwikkelt tot agressief. De samenleving militariseert en de iconografie dus ook.
 8. Het demonstreert hoe vanaf de IJzertijd na 1000 v. Chr. in culturen over de hele wereld een mannelijk symboolsysteem over het vrouwelijke wordt heengelegd. In de opkomende wereldreligies wordt het vrouwelijke onderdrukt; met name de monotheïstische wereldgodsdiensten zien Venuskunst als iets negatiefs. Zij beschouwen het als onderdeel van een ‘vruchtbaarheidscultus’ en ‘afgodendienst’.
 9. Het boek brengt eerherstel aan de Verloren Vrouwe van Oud-Israël. In het Oude Testament werd zij uit de teksten weggeschreven door ‘corrigerende schrijvers’. De vrouwelijke kunst uit dit gebied bewijst dat ook in voor-monotheïstisch Oud-Israël het wereldwijd verspreide vrouwelijk symboolsysteem bekend was; dit is transcultureel overgedragen op Maria, de vrouwe van alle volkeren.

Dit boek

 • brengt vanuit een nieuwe kunsthistorische benadering de bijdrage van de vrouw aan de evolutie defintief in kaart en maakt een einde aan een mannelijke wereldgeschiedenis zonder vrouwen.
 • brengt oermoeders in beeld die later Venussen en soms ook pin ups werden genoemd. Het boek rehabiliteert hen als eerste vrouwelijke leiders der mensheid.
 • biedt een universeel vrouwelijk symboolsysteem dat wereldwijd een opvallende consistentie en continuiteit vertoont.
 • maakt duidelijk dat vrouwelijke kunst in de prehistorie in vergelijking met mannelijke kunst aantoonbaar in de overgrote meerderheid is en legt uit waarom.
 • leert hoe een vroege oermoeder te onderscheiden is van een latere godin, haar priesteres en haar smekelinge.
 • volgt hoe over een vrouwelijk symboolsysteem een mannelijk systeem wordt gelegd waardoor het vrouwbeeld devalueert en de wereld verandert in een tranendal.
 • ontsluiert de verloren Vrouwe en Moeder van Oud-Israël en laat zien op basis van beeld- én tekstmateriaal hoe zij transcultureel overgaat in Maria, de Moeder en Vrouwe van alle volken in het Christendom.
 • geeft richtlijnen om symbolen bij Venuskunst te herkennen op tentoonstellingen, in musea en op reis.
 • is een basisboek bij studierichtingen als kunstgeschiedenis, archeologie, antropologie, psychologie, theologie, religiestudies en vrouwenstudies. Daarnaast is het geschikt voor kunstacademies. Tot slot mag het niet ontbreken bij kunstenaars, kunstminnaars en kunstverzamelaars.
 • sluit aan bij het boek van de wereldberoemde prof.dr.Marija Gimbutas (UCLA): ‘The Language of the Goddess’ uit 1981 over het Oude Europa. Het boek ‘The language of MA’ plaatst dit werk in een mondiaal en actueel kader. De Duitse antropologe prof.dr. Veronika Bennholdt-Thomsen noemde het eerder ‘een directe voortzetting van het werk van Gimbutas’.

Prijs
Voor de unieke prijs van € 29.95. Winkelwaarde € 200,- exclusief verzendkosten.
Donaties en hulp van vrijwilligers maakten het mogelijk dit kostbare boek te produceren. Om te voorkomen dat dit boek voor velen onbetaalbaar zou worden, is besloten het in eigen beheer uit te geven en zo de prijs laag te houden.
Moge dit boek de energie van de oorspronkelijke eerste gift, die de productie ervan mogelijk maakte, blijvend uitstralen en verder de wereld indragen. Moge deze gift de bijdrage van het vrouwelijke aan de evolutie, een groot geschenk, verder verbreiden.

Annine van der Meer, ISBN 9789082031393
Den Haag, 2015;  

Terug naar het boekenoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Taalkeuze

Nederlands Nederlands English English

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 Pansophia Press | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel